Jak bronić się przed

egzekucją komorniczą domu?

Kto może nas pozbawić domu?

Jak prowadzona jest egzekucja?

Obrona przed egzekucją

Jak bronić się przed egzekucją komorniczą domu?

Kto może nas pozbawić domu?

Jak to działa?

Upomnienia

Nie lekceważ upomnień. Nie wyrzucaj ich do kosza. Spróbuj skontaktować się z wierzycielem i uzgodnić plan spłaty.

Nakaz zapłaty

Jeżeli wezwania do zapłaty nie przynoszą efaktu. Bank lub inny wierzyciel składa do sądu pozew o nakaz zapłaty zobowiązania.

Egzekucja

Po otrzymaniu nakazu zaplaty, na wniosek wierzyciela komornik prowadzi egzekucję, z ruchomości lub nieruchomości.

Obrona przed egzekucją, jak to robić?

Jeżeli wiemy, że jest prowadzona egzekucja z nieruchomości, musimy się bronić. Warto jest wnosić zarzuty. Co prawda nie oznacza to, że automatycznie komornik wycofa się z egzekucji, ale może tak się stać że cała egzekucja zostanie wstrzymana do momentu wyjaśnienia zarzutów.
Sposobów na obronę mamy całkiem sporo, zarzut możemy wnieść i wykorzystać następujące argumenty na naszą obronę:

+ spłata należności wobec organu egzekucyjnego lub banku. Jest to wystarczający powód do wstrzymania nawet trwającej egzekucji.
+ umorzenie całości zobowiązania przez wierzyciela
+ odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie należności na raty
+ tytułu wykonawczy ma błędy formalne, jest np. nieprawidłowo wystawiony (niezgodnie z ustawą)
+ zbytnia uciążliwość egzekucji – jeżeli dług jest znacząco niższy niż wartośc nieruchomości

To kilka podstawowych i najczęściej spotykanych zarzutów jakie możemy podnieść, aby bronić się przed egzekucją.

Zdanie wierzyciela

Sprzedaż działki z egzekucją komorniczą w tle